Home Page News Travel World World News

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ-ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ…

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖੀਰਕਾਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾ ਖੁਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਜੀ ਹਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੜਾਅ “C” ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵਗੀ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ।

ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੜਾਅ “D” ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਪੜਾਅ “D” ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਸਮਾਂਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Daily Radio

Daily Radio

Listen Daily Radio
Close